คลาสสำหรับบริษัท และองค์กร

In-house training


คลาสเรียนรายบุคคล

Personal training


อมรม สัมมนากับเรา

1 day public training


ความสำเร็จ

Image and personality learning hub คือศุนย์รวมของการพัฒนาบุคลิกภาพเเละการเสริมสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการเเสดงออก การสื่อสารของบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพ ที่ดีอย่างยั่งยืน ภาพลักษณ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ชวนมอง เป็นเครื่องมือก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย กล่าวได้ว่าเป็นเป็นวงจรสำหรับสร้างความสุข เเละความสำเร็จในชีวิต ด้วยบุคลิกภาพที่เปล่งประกาย

บุคคล

ระหว่างบุคคล

ในองค์กร

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บุคลิกภาพ Personality

เข้าใจที่มาของบุคลิกภาพ เรียนรู้พร้อมตั้งเป้าหมายสำหรับการเสริมสร้าง เเละพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อไปสู่บุคลิกภาพโดยหน้าที่ พร้อมแนวทางการฝึกฝนที่เเก้ปัญหาได้ตรงจุดเฉพาะตัว ทำให้คุณบอกเล่าความเป็นตตัวเอง จากภายใน ออกสู่ภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดังที่คุณคาดหวัง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสปการณ์เเละความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลิกภาพกว่า 10 ปี


 •  
 •  
 •  
 • รายละเอียด

  การสื่อสาร Communication

  เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร รู้ถึงกระบวนการการสื่อสารเเละฝึกฝนรูปแบบการสื่อสารให้เกิดประสิธิภาพลดความขัดเเย้ง เพิ่มพลังการเเสดงออก ด้วยภาษาที่อ่อนหวาน เเละทรงพลัง เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ราบรื่นยั่งยืน ด้วยการให้เกียรติตนเองเเละคนรอบข้าง สร้างความเชื่อมั่นด้วยเทคนิคในการเเสดงความคิดเห็น การเสนอเเนะ ปฏิเสธ ลดความประหม่าในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน มีเนื้อหาการพูดที่จับใจ


 •  
 •  
 •  
 • รายละเอียด

  ทักษะสังคม Manner and Social skills

  เรียนรู้เเละฝึกฝนมารยาททางสังคมทั้งไทยเเละสากล ปรับท่วงท่าให้งดงามเหมาะสมกับสังคม เเละบุคลิกภาพส่วนบุคคล แก้ไขรายบุคคล เทคนิคง่าย จดจำได้ไว เกร็ดความรู้เล็กน้อยที่เสริมให้คุณเปล่งประกายอย่างมืออาชีพ ได้อย่างสมบูรณ์เเบบในทุกโอกาส


 •  
 •  
 •  
 • รายละเอียด

  องค์กร In house training

  เสริมทักษะเเก่ผู้บริหาร เเละพนักงานในทุกภาคส่วนด้วยทักษะการดูเเลตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งบุคลิกภาพเเเบรนด์ สื่อสารเเบรนด์ให้ชวนประทับใจตั้งเเต่เเรกพบด้วยตัวพนักงานเเละบุคลิกภาพขององค์กร สื่อสาร ส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กรด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ลดความขัดเเย้ง เสริมเทคนิคการฟัง การเข้าใจบุคคลที่ต่างกัน การรับมือกับอารมณ์เชิงลบจากภายนอก การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเเละเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาว


 •  
 •  
 • รายละเอียด

  เริ่มต้นกับ

  วันนี้

  ไปเรียนคลาสพัฒนาบุคลิกภาพมาค่ะ ครูสอนดีมากได้พัฒนาบุคลิกของตัวเองให้ดีขึ้น ขอบคุณ image and personality มากค่ะ

  สุพัตรา จิตรดี

  ผู้เรียน

  เรียนคลาสการพูดต่อหน้าสาธารณะชนมาค่ะ ครูสอนดีมากได้รับเทคนิคและประสบการณ์ในการพูดต่อหน้าคนเยอะๆ การพรีเซนต์งาน หลังจากที่เรียนมามีความมั่นใจในการพูดมากขึ้นค่ะ

  อรอนงค์ พรีมชัย

  ผู้เรียน

  เรียนคลาส การสัมภาษณ์งาน สอบสัมภาษณ์การพรีเซนท์งาน มาค่ะตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจตอนสัมภาษณ์งาน พอไปเรียนมาทำให้เรากล้าตอบคำถามอย่างมั่นใจค่ะ ตอนนี้ได้งานทำแล้วค่ะ แนะนำคนที่กำลังสมัครงานใหม่ให้ลองเรียนคลาสนี้ดูนะค่ะ ได้ผลจริงๆค่ะ

  ศศิ วิริยหิรัญกุล

  ผู้เรียน

  เมนู